Home.

Biblioteca

spaceleft Mappa Biblioteca Calendario Didattica E-Book Memoria Repertorio Rivista spaceright
SCAFFALE
TESTI NEL WEB
BIBLIOGRAFIE
RICERCA
INDICE

Scaffale

Flocel Sabaté

Bibliografia degli scritti (1990-2003)

 • Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web.
 • Apropament a una comarca natural: l'Urgell al segle XIV, in "Urtx", II (1990), pp. 49-53.
 • Els objectes de la vida quotidiana a les llars barcelonines al començament del segle XIV, in "Anuario de Estudios Medievales" , XX (1990), pp. 53-108.
 • L'arxiu d'una masia: Can Prat, Igualada 1991.
 • Cervera com a paradigma, in "Plecs d'Història Local", XXXV (1991), pp. 46-47.
 • Fiscalitat i feudalisme (Tàrrega, 1329: recompte i reestructuració), Barcelona 1991.
 • Judici entre el Comte Berenguer IV i Bernat d'Anglesola, in "Ilerda. Humanitats", XLIX (1991), pp. 129-142.
 • L'Anoia. Marc Històric, in Catalunya Romànica, XIX, Barcelona 1992, pp. 303-354.
 • Diccionari d'Història de Catalunya, a cura di J. Mestre, Barcelona 1992.
 • Estructura socio-econòmica de l'Anoia (segles X-XII), in "Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia", XIII (1992), pp. 175-238.
 • La frontera entre la Catalunya Vella i la Catalunya Nova (segles IX-XI), in "Ruta del Solsonès", Igualada 1992, pp. 5-7.
 • Menjar amb el veguer (segle XIV, segona meitat), in "Études Roussillonnaises", XX (1992), pp. 55-99.
 • El ban de vi a Puigcerdà a la segona meitat del segle XIV, in Vinyes i vins: mil anys d'història (Actes i Comunicacions del III Col·loqui d'Història Agrària sobre mil anys de producció, comerç i consum de vins i begudes alcohòliques als Països Catalans, Vilafranca del Penedès, Febrer de 1990), Barcelona 1993, pp. 299-317.
 • Les castlanies i la comissió reial de 1328, in Estudios sobre renda, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval, a cura di M. Sánchez, Barcelona 1993, pp. 177-242.
 • Evolució i expressió de la sexualitat medieval, in "Anuario de Estudios Medievales", XXIII (1993), pp. 163-195.
 • Un sistema alimentari de viatge a la segona meitat del segle XIV, in Ier Col·loqui d'Història de l'alimentació a la Corona d'Aragó. Edat Mitjana, Lleida 1993 (2° Lleida 1995), pp. 371-385.
 • Les esglésies romàniques de l'Anoia, a cura di F. Sabaté, Igualada 1994.
 • Femmes et violence dans la Catalogne du XIVème siècle, in "Annales du Midi", CVI (1994), pp. 163-195.
 • Lo senyor Rey és mort! Actitud i cerimònies dels municipis catalans baix-medievals davant la mort del rei, Lleida 1994.
 • L'Anoia en època romànica (segles X-XIII), in "Miscellanea Aqualatensia", VII (1995), pp. 411-420.
 • La Baixa Edat Mitjana Catalana (1214-1499), in Breu història de Catalunya, Lleida 1995 (2° 1997), pp. 39-52.
 • Breu Història de Catalunya, a cura di F. Sabaté, Lleida 1995 (2° 1997).
 • El comtat d'Urgell, a cura di F. Sabaté, Lleida 1995.
 • Discurs i estratègies del poder reial a Catalunya al segle XIV, in "Anuario de Estudios Medievales", XXV (1995), pp. 617-646.
 • L'espai medieval, in Atles d'Història de Catalunya, a cura di V. Hurtado - J. Mestre, Barcelona 1995, pp. 80-130.
 • Les factions dans la Catalogne du XIVème siècle, in Histoire et archéologie des terres catalanes au moyen Age, a cura di P. Sénac, Perpignan 1995, pp. 339-365.
 • Font Oral i font escrita per a una nova Vilaclara, in Vilaclara de Castellfollit del Boix (el Bages). Un assentament rural de l'antiguitat tardana, a cura di J. Enrich - Jo. Enrich - L. Pedraza, Igualada 1995, pp. 121-139.
 • Organització territorial i administrativa del comtat d'Urgell, in El Comtat d'Urgell, Lleida 1995, pp. 17-70.
 • El veguer a la Catalunya del segle XIV. Anàlisi del funcionament de la jurisdicció reial, in "Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics", VI (1995), pp. 147-159.
 • Canvien els temps, canvien els noms. Vida domèstica, del segle IX al XVIII, Barcelona 1996.
 • La divisió territorial de Catalunya. Les vegueries, in Història, Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, Barcelona 1996, pp. 304-305.
 • L'expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): conquesta o repoblació?, Lleida 1996.
 • (con M. Coberó) Itineraris per terra de marca. El segle XI a la conquesta de la plana, in "Plecs d'Història Local", LXV (1996), pp. 40-44.
 • (con P. H. Freedmann) Letter of Pope Innocent III to the monastery of Sant Esteve de Banyoles (1216), in "Römische Historische Mitteilungen", XXXVIII (1996), pp. 126-142
 • La marca en els comtats de l'any Mil, in "Plecs d'Història Local", LXV (1996), pp. 36-39.
 • El poder reial entre el poder municipal i el poder baronial a la Catalunya del segle XIV, in Actas del XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, II/2, Zaragoza 1996, pp. 327-341.
 • La sexualitat a l'època medieval, in Sexualitat, història i antropología, a cura di X. Roigé, Lleida 1996, pp. 159-161.
 • La vida quotidiana medieval: qüestió de perspectiva i d'empatia, in "Balma", VI (1996), pp. 29-38.
 • L'augment de l'exigència fiscal en els municipis catalans al segle XV: elements de pressió i de resposta, in Col·loqui Corona, Municipis i Fiscalitat en la Baixa Edat Mitjana, Lleida 1997, pp. 423-465.
 • La Edad Media en nuestro presente, in "Iber. Didàctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia", XIV (1997), pp. 23-36.
 • (con R. Alberch) L'enseignement de l'Archivistique dans la Catalogne, in "Insar. Courrier européen des archives", III (1997), pp. 8-9.
 • (con G. Gonzalvo - J. Hernando - M. Turull - P. Verdés) Els llibres de privilegis de Tàrrega (1058-1573), Barcelona 1997.
 • Els pergamins de privilegis de la ciutat de Balaguer, in Els Pergamins de Privilegis de la ciutat de Balaguer, Lleida 1997, pp. 7-15.
 • La Segarra. Organització territorial i jurisdiccional. Organització social. Organització i vida eclesiàstica, in Catalunya Romànica, XXIV, Barcelona 1997, pp. 306-341.
 • Territori i Jurisdicció, in Catalunya Romànica, XXIV, Barcelona 1997, pp. 48-67.El territori de la Catalunya Medieval. Percepció de l'espai i divisió territorial a la Catalunya medieval, Barcelona 1997.
 • El veguer i la vegueria de Tortosa i Ribera d'Ebre al segle XIV, in "Recerca", II (1997), pp. 113-152.
 • Atles de la "Reconquesta". La Frontera peninsular entre els segles VIII i XV, Barcelona 1998.
 • Ejes vertebradores de la oligarquía urbana en Cataluña, in "Revista d'Història Medieval", IX (1998), pp. 127-154. - (Download)
 • Els bàndols com a solidaritat en la societat urbana baixmedieval, in "Afers. Fulls de recerca i pensament", XXX (1998), pp. 457-472.
 • L'Església secular catalana al segle XIV: la conflictiva relació social, in "Anuario de Estudios Medievales", XXVIII (1998), pp. 757-788. - (Download)
 • Estructuració territorial d'un espai conquerit. Urgell, Pla d'Urgell, Garrigues i Segrià (segles XI-XIII), in "Urtx", XI (1998), pp. 7-40.
 • Màster en Arxivística de la Universitat de Lleida, in "Lligall", XIII (1998), pp. 337-345.
 • La noció d'Espanya a la Catalunya Medieval, in "Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia", XIX (1998), pp. 375-390.
 • De la baixa edat mitjana al País Valencià, in "Serra d'Or", CCCCLXX (1999), pp. 76-77.
 • En torno a la identificación de sinagogas medievales: el caso de Tárrega, in "Sefarad", LIX/1 (1999), pp. 127-158.
 • La gent dels castells. Viure en els castells de la Conca d'Òdena a l'Edat Mitjana, Igualada 1999.
 • La governació al Principat de Catalunya i als comtats de Rosselló i Cerdanya, in "Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval", XII (1999), pp. 21-62.
 • Història de Piera, a cura di F. Sabaté, Lleida 1999.
 • Història Medieval, in Història de Piera, Lleida 1999, pp. 112-255.
 • La insolvència municipal a la segona meitat del segle XIV, in Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval, a cura di M. Sánchez, Barcelona 1999, pp. 255-280.
 • Orden y desorden. La violencia en la cotidianidad bajomedieval catalana, in "Aragón en la Edad Media", XIV-XV (1999), pp. 1389-1408.
 • Quatre segles d'influència islàmica, in "L'Avenç", CCXXXVII (1999), pp. 91-92.
 • El solar del molí d'en Codina com a Sinagoga: realitat i ficció, in "Nova Tàrrega", LVI/ 2809/2810/2819 (1999).
 • (con P. H. Freedmann) Two twelfh-century papal letters to the colegiate church of Vilabertran (Catalonia), in "Archivium Historiae Pontificiae", XXXVII (1999), pp. 39-59.
 • Vilanova del Camí, in Vilanova del Camí, Vilanova del Camí - Igualada 1999, pp. 5-6.
 • Els eixos articuladors del territori medieval català, in V Congrés Internacional d'Història Local de Catalunya. L'estructuració territorial de Catalunya. Els eixos cohesionadors de l'espai, Barcelona 2000, pp. 36-70.
 • L'estructuració territorial de Catalunya, in "Plecs d'història local", LXXXV (2000), pp. 54-55.
 • Igualada, carrer de Barcelona, in "Revista d'Igualada", IV (2000), pp. 6-31.
 • La mort d'Alfons el Magnànim: coneixença, divulgació i repercussió de la notícia, in XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona, a cura di G. d'Agostino - G. Buffardi, Napoli 2000, pp. 1891-1910.
 • Perpinyà, capital baixmedieval dels comtats de Rosselló i Cerdanya, in La Ville et les Pouvoirs (Actes du Colloque du Huitième Centenaire de la Charte de Perpignan, Perpignan, octobre, 1997), Perpignan 2000, pp. 157-200.
 • Territori i jurisdicció al Pla de l'Estany, in Història del Pla de l'Estany, a cura di J. Tremoleda, Girona 2000, pp. 299-327.
 • La transformació de la frontera al segle XI. Guissona en la construcció de Catalunya, in La transformació de la frontera al segle XI. Reflexions des de Guissona arran del IX centenari de la consagració de l'església de Santa Maria, Lleida 2000, pp. 7-21.
 • La transformació de la frontera al segle XI. Reflexions des de Guissona arran del IX centenari de la consagració d l'església de Santa Maria, a cura di F. Sabaté, Lleida 2000, pp. 7-21.
 • El cort a Catalunya, in "Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia", XXII (2001), pp. 351-372.
 • Un précurseur des études sur le catharisme en Catalogne: Jordi Ventura i Subirats (1932-1999), in "Heresis", XXXIV (2001), pp. 131-145.
 • (con J. Farré) Catalunya i Europa a travès de l'Edat Mitjana, a cura di F. Sabaté, Lleida 2002.
 • (con J. Farré) El comtat d'Urgell a la Península Ibèrica, a cura di F. Sabaté, Lleida 2002.
 • (con J. Farré) Creences i ètnies en una societat plural, a cura di F. Sabaté, Lleida 2002.
 • (con J. Farré) Cultura i poder, a cura di F. Sabaté, Lleida 2002.
 • (con J. Farré) Els grans espais baronials a l'edat mitjana. Desenvolupamenet socioeconòmic, a cura di F. Sabaté, Lleida 2002.
 • La noció d'Espanya en la Catalunya medieval, in El comtat d'Urgell a la Península Ibèrica, Barcelona 2002, pp. 113-130.
 • Repoblación y prefeudalismo, in Historia de España de la Edad Media, a cura di V. Á. Álvarez Palenzuela, Madrid 2002, pp. 235-256.
 • Renovación económica y social: el mundo urbano, in Historia Universal de la Edad Media, a cura di V. Á. Álvarez Palenzuela, Madrid 2002, pp. 501-527.
 • "Sobre tenir lo studi de Lleyda en Tortosa", in "Acta historica et archaeologica mediaevalia", XXIII-XXXIV (2002-2003), pp. 381-414.
 • Cerimònies fúnebres i poder municipal a la Catalunya baixmedieval, Barcelona 2003.
 • Corona de Aragón, in Historia Medieval de España. Administración y gobierno, Madrid 2003, pp. 238-458.
 • Història de Lleida. Alta edat mitjana, Lleida 2003.
 • Història de Vilanova del Camí, a cura di F. Sabaté, Lleida 2003.
 • (con J. Farré) Medievalisme noves perspectives, a cura di F. Sabaté, Lleida 2003
 • Monarquía y municipio en la Cataluña bajomedieval, in "Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval", XIII (2000-2003), pp. 187-214.
 • Els orígens de la Seu Vella de Lleida, in La Seu Vella. 800 Anys, Lleida 2003, pp. 65-66.
© 2000
Reti Medievali

UP